Guillotine museum Gevangenpoort

Nadat het museum Gevangenpoort deze unieke guillotine heeft aangekocht heb ik deze in mijn atelier volledig gerestaureerd. Naast de constructieve en esthetische restauratie was het ook nodig om dit apparaat demontabel te maken voor transport naar het museum. Maar bovenal was het belangrijk om het nog intacte mechaniek onklaar te maken en zo te beveiligen om ongelukken te voorkomen.