16e-eeuwse wenteltrap

Bij de renovatie van een 16e-eeuws pand bleek deze originele wenteltrap behoorlijk te zijn

aangetast door vocht, houtworm en natuurlijk honderden jaren van gebruik.

Gezien de monumentale status van de trap, de slechte conditie van de constructie en de daadwerkelijk functie was dit een uitdagende restauratie. Zowel constructief als esthetisch een zeer geslaagde restauratie.